Journals

 • Godišnjak

  „GODIŠNjAK“ Pravnog  fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci,  najstariji je časopis za pravnu teoriju i praksu u Republici Srskoj i jedan od najstarijih časopisa ove vrste u Bosni i Herceovini. Časopis redovno izlazi od 1977. godine, i u njemu su svoje radove i rezultate istraživanja objavile mnoge generacije univerzitetskih nastavnika i saradnika, zatim sudije, advokati, tužioci i drugi predstavnici pravničke profesije.


   


  U ovom časopisu objavljuju se  radovi koji su  rezultat naučno-istraživačkog rada i stručnih analiza i razmatranja aktuelnih problema  iz svih oblasti pravne terorije i prakse. Pored naučnih i stručnih radova, u ovom časopisu objavuljju se i prethodna sopštenja, prikazi i odabrana sudska praksa, što časopis čini iinteresantnim sa naučnike, istraživače i predstavnike jurisprudencije.


   


  Razmatrajući različite probleme iz ustavnog, upravnog, krivičnog, građanskog, međunarodnog, i drugih grana prava, odnosno preispitujući i analizirajući pozitivnopravna i uporednopravna rješenja, te pravnu stečevinu EU i praksu domaćih i međunarodnih sudova i arbitraža, autori u ovom časopisu daju dragocjeni doprinos razumijevanju, tumačenju i stvaranju prava u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.


   


  „GODIŠNjAK“ Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci ima regionani karakter i značaj. U svakom broju ovog časopisa mogu da se pročitaju i radovi uglednih  naučnika i stručnjaka iz skoro svih zemalja prethodne Jugoslavije, ali i iz inostranstva.   „Godišnjak“  Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  priprema se i objavljuje  u skladu sa najvišim  evropskim i svjetskim  standardima. Za svaki rad  koji objavljujemo obezbjedili smo dvije  „slijepe“ recenzije. Časopis  je dostupan na internetu, a registrovan je i  u međunarodnoj akademskoj bazi časopisa i publikacija  EPSCO. Godišnjak  nalazi se i na listi časopisa sa DOI   dozvolom.