„GODIŠNjAK“ Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  izlazi od 1977. godine (ISSN: 0350-9052).

U Časopisu se objavljuju naučni članci, stručne analize, komentari sudskih odluka, prikazi knjiga i sudska praksa. Za časopis pišu nastavnici i saradnici Fakulteta, kao i domaći i međunarodni naučnici i stručnjaci.

Časopis izlazi jednom godišnje i u njemu se objavljuju radovi na engleskom i srpskom jeziku. Prvo elektronsko izdanje Godišnjaka objavljeno je 2013. godine.

Glavni urednik je Prof. dr Željko Mirjanić

Urednik: Prof dr Darko Radić