Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77

78 000 Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

darko.radic@pf.unibl.org

Glavni kontakt

Darko Radić
Prof. dr
Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Telefon 058/339-003

Pomoćni kontakt

Vukan Dubočanin
Telefon 058/339-007