Политика архивирања

Сви бројеви часописа Годишњак архивирају се у систему DoiSrpska којим управља Народна и универзитетска библиотека Републике Српске и доступни су на линку https://doisrpska.nub.rs/index.php/GPF/issue/archive