(НЕ)УСТАВНОСТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И ПОЛИТИЧКИ ВОЛУНТАРИЗАМ

  • Матеј Савић
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.7251/GOD2244009S

Сажетак

У овом раду аутор се бави проблемом заштите уставности у Босни и Херцеговини и (политичким) волунтаристичким тенденцијама које су све израженије у пракси Уставног суда Босне и Херцеговине. Такође, посебна пажња је посвећена ситуацији у којој не постоји јединствен аутентичан текст Дејтонског мировног споразума, а тиме и Устава Босне и Херцеговине, што отвара простор за селективне преводе и произвољне интерпретације ових докумената. У раду се расправља о статусу и надлежностима Уставног суда Босне и Херцеговине, као и проблему тзв. екстензивног тумачења одредаба садржаних у Уставу Босне и Херцеговине, те фактичког утицаја политичког Сарајева на Уставни суд Босне и Херцеговине, при чему је аутор дошао до (појединих) основних одговора на питање зашто највиша институција судске власти, која има примарни задатак заштите уставности, директно подрива владавину права у Босни и Херцеговини, а према захтјевима бошњачких политичких представника.

Објављено
2022-12-30
Секција
Прегледни научни чланци