ХАРМОНИЗАЦИЈА ПРОПИСА У ОБЛАСТИ ТРАСТА У ЕВРОПСКО-КОНТИНЕНТАЛНОМ И АНГЛОСАКСОНСКОМ ПРАВНОМ СИСТЕМУ

  • Милица Ристић Мастер правник, асистент на Катедри за римско право и историју права и државе
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.7251/GOD2244023R

Сажетак

У свијету у којем долази до све веће глобализације и прожимања института некада потпуно опречних правних система, уједначавање правних правила и праксе је неопходно. Овај процес није заобишао ни Европску Унију, у којој је он нарочито интензиван од осамдесетих година прошлог вијека. Међутим, ово преплитање не доводи само до појаве истих рјешења у некада различитим правним системима, него врло често дира и у темељне поставке сваког појединог правног система. Добар примјер за то је енглески институт траст, који свој настанак и развој у потпуности дугује англосаксонском правном духу, а који се све чешће појављује и у пракси европско-континенталних судова. Ауторка у раду даје кратак преглед и анализу најважнијих конвенција и докумената којима су међународни актери настојали уједначити правила у погледу препознавања и примјене траста, те ће на основу тога покушати предвидјети даљу судбину траста у евро-континенталном праву.

Секција
Прегледни научни чланци