ЗАКОНОДАВНО ДЈЕЛОВАЊЕ УСТАВНОГ СУДА - УСТАВНИ СУД КАО НЕГАТИВНИ ЗАКОНОДАВАЦ

  • Марко Мајкић Мастер правник из уставноправне области, стручни сарадник
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.7251/GOD2244067M

Сажетак

Основна функција уставног суда је per definitionem нормативна контрола, односно контрола уставности нормативних аката. Остваривањем своје основне функције, односно вршећи нормативну контролу, прије свега контролу уставности закона као општих правних аката, тј. одлучујући о њиховој сагласности са уставом, уставни суд штити уставност (и законитост) као највише принципе на којима почива правна држава и демократско друштвено – политичко уређење. Међутим, проглашавањем закона неуставним и онемогућавањем његове егзистенције у правном поретку, уставни суд врши и законодавно дјеловање те на тај начин постаје и чинилац законодавне власти. Законодавно дјеловање уставног суда је особено и не представља легислативу у њеном традиоционалисточком поимању као функције државне власти. Међитим, поништавањем неуставног закона, уставни суд постаје чинилац креирања правног система и постаје негативни законодавац, наспрам парламента као позитивног законодавца. У складу са наведеним, у овом раду ћемо се осврнути на позицију уставног суда као негативног законодавца као најважнији аспект његовог законодавног дјеловања.

Секција
Прегледни научни чланци