КОМПЛЕКСНОСТ КРИМИНАЛНИХ КАРИЈЕРА- ИЗМЕЂУ САДАШЊОСТИ И ПРОШЛОСТИ

  • Јелена Купрешанин Магистар социјалног рада, специјалиста криминалиста
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.7251/GOD2244113K

Сажетак

Концепт криминалних каријера је одувијек интригирао научну и стручну јавност, иако не постоји пуно доступних истраживања на ову тему у земљама Западног Балкана. Детаљно тумачење термина захтијева мултидисциплинарни приступ, сарадњу стручњака различитих профила и анализу доступне регионалне и међународне литературе. Професионалци су сагласни да је потребно много времена и истраживања како би се појам, специфичности, узроци и импликације криминалних каријера могле боље раузумјети и објаснити. Почетак, трајање и крај криминалних каријера су условљени личним карактеристикама и искуствима сваког појединца, што додатно отежава њихово предвиђање и превенцију.
Сваки извршилац кривичног дјела има специфичности које се, између осталог, огледају у полу, узрасту, структури личности, квалитету породичних односа, искуствима из најранијег дјетињства, карактеристикама средине из које долази, социо-економском статусу и прогностици будућег понашања. Однос индивидуалних разлика и криминалних каријера је кључан, а имајући у виду чињеницу да је експлорација личности константан процес, увијек ће постојати нешто „недокучиво“ чега ни саме особе које врше ова дјела често нису свјесне. Не постоји универзална дефиниција концепта криминалних каријера, а практичари и теоретичари широм свијета наглашавају да је нужно вршити даља квалитативна и квантитативна истраживања на ову тему.

Секција
Прегледни научни чланци