Међународни трговачки термини - INCOTERMS 2020

  • Petra Medaković master pravnik iz oblasti Međunarodnog poslovnog prava, zaposlena u Advokatskoj firmi Sajić o.d. Banja Luka
  • Zoran Vujičić мастер правник из области Грађанског права, запослен у Комерцијалној банци а.д. Бања Лука
Ključne reči: INCOTERMS 2020, међународни трговачки термини, уговор о међународној купопродаји, прелаз ризика и трошкова

Apstrakt

Међународни трговачки термини или INCOTERMS правила су стандардизовани термини који дефинишу одговорности купца и продавца приликом испоруке робе на основу купопродајних уговора, односно, утврђују како се цијена и ризици распоређују међу уговорним странама. Као резултат рада Међународне трговачке коморе у Паризу, INOCTERMS правила спадају у један од најзначајнијих међународних инструмената у том контексту, те су предметом редовног ажурирања и усклађивања тренутним потребама привреде. Посљедњa ревизија INCOTERMS правила објављена је на јесен 2019. године, а ступила је на снагу 01.01.2020. године. INCOTERMS 2020 се не разликују у значајнијој мјери од претходне ревизије из 2010. године, већ је прије ријеч о њеној адаптацији, реструктурирању и рационализацији. Многе клаузуле су формулисане јасније него раније, те су приказане на прегледнији начин, чиме је нова верзија усклађенија тренутним кретањима и потребама пословне праксе. Према релевантним процјенама, INCOTERMS клаузуле се данас користе у преко 90% уговора о међународној купопродаји робе у свијету, у чему се огледа њихов велики практични значај, из којег разлога су и предметом анализе овог рада.

Objavljeno
2022-08-16