Правни факултет Универзитета у Бањој Луци,

Ул. Булевар војводе Степе Степановића 77,

Тел: 051 339 000, 051 339 002, 051 339-040

www.godisnjakpf.rs, e-mail: godisnjakpf@pf.unibl.org 

Жиро-рачун код Развојне банке АД Бањ Лука: 562-099-802468882-74