Часопис уређују

Проф. др Валерија Шаула,
редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Република Српска- Босна и Херцеговина

 

Проф. др Љиљана Миjовић,
редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Република Српска- Босна и Херцеговина

 

Проф. др Дарко Радић,
редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Република Српска- Босна и Херцеговина

 

Проф. др Татјана Јованић,
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, Република Србија

 

Проф. др Маша Марокини Зрински,
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Ријеци, Република Хрватска

 

Проф. др Борис Крешић,
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Тузли,  Федерација Босне и Херцеговине

 

Проф. др Матеја Ђуровић,
ванредни професор The Dikson Poon School of Law – King’s College London, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске

 

Проф. др Златан Мешкић,
редовни професор Правног факултета Универзитета Prince Sultan University, Ријад, Саудијска Арабија

 

 

Главни уредник:
проф. др Жељко Мирјанић, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

 

Уредник:
доц. др Стојана Петровић, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци