Obavještavamo Vas da su u toku pripreme novog broja časopisa Godišnjak Pravnog fakulteta. Časopis se štampa sredinom godine. Zbog toga Vas pozivamo na saradnju.

Ukoliko želite da Vaš naučni ili stručni rad, komentar, prikaz neke naučne publikacije ili neki interesantni primjer iz sudske prakse bude objavljen u narednom broju časopisa, potrbno je: 

  • Da, najkasnije do 1. aprila naredne godine, dostavite svoje radove putem elektronske platforme (OJS), kojoj se pristupa preko web stranica časopisa „Godišnjak“ i „Srpska pravna misao“
  • Da se prijavite na ojs stranicu časopisa OVDJE. Ukoliko se niste registrovali na stranicu, registraciju možete izvršiti OVDJE.
  • Nakon prijave na stranicu potrebno je da popunite i podnesete prijavu 

Da bi radovi bili objavljeni moraju da dobiju dvije pozitivne anonimne recenzije i da ispunjavaju sve zadate standarde. Radovi koji ne budu napisani u skladu sa tim standardima neće ni ići na recenziju i neće biti objavljeni. Pristigli radovi se ne vraćaju i za njih se ne plaća honorar.