Časopis se priprema u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Uputstvo za autore je usaglašeno sa posljednjom, 17. verzijom Čikago stila citiranja (Chicago Manual of Style). Svaki rad ima dvije anonimne recenzije. Na listi recenzenata se nalazi ukupno 89 imena uglednih profesora sa pravnih fakulteta iz regiona. Časopis je dostupan i na internetu (http://www.spmisao.rs) i ima elektronsku platformu (OJS) koja je u primjeni od 15.12.2019. godine. Na listi je publikacija sa DOI dozvolom i kategorisan je od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacione tehnologije Republike Srpske (od novembra 2019. Godine, rangiran je u 2. kategoriju).