Законско заложно право државе за порезе и друге дажбине

  • Natalija Bilbija 065/351-841

Apstrakt

Рад је настао као резултат мастер студија Правног факултета у Београду на грађанскоправном модулу (имовинскоправни под-модул II). Заложно право је одувијек имало велики значај у свакодневном животу људи. Законско заложно право своје коријене вуче из Рима и Античке Грчке, а претрпјело је многе измјене. Интересантно је да држава више нема приоритет у наплати својих потраживања као прије, уводи се регистрована залога у већини модерних система, те и држава као повјерилац треба да се упише у одређене регистре како би стекла одђени ред у наплати својих потраживања и на тај начин обезбједила сигурнију наплату.

Objavljeno
2022-08-16
Sekcija
Stručni radovi