О ПОТЧИЊАВАЊУ ДРЖАВЕ ПРАВНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА НАЈВАЖНИЈЕ ТЕОРИЈСКЕ КОНЦЕПТЕ

  • Nikola Aleksic master of law
Ključne reči: држава, правна одговорност, теорија, грађани.

Apstrakt

У раду се истражује појам потчињавања државе правној одговорности за штету, са посебним освртом на најважније теоријске концепције које су довеле до данашњих законских рјешења. Такође, испитује се однос државе према грађанима и утицај улоге државе у друштву на регулисање њене одговорности. Овај научни рад јасно указује на важност, не само практичног, већ и теоријског погледа на институт правне одговорности државе, те до кавих штетних посљедица доводи занемаривање, односно недостатак нових теоријских концепција. Наиме, може се са слободом рећи да посљедња теорија вриједна помена, а која је утицала и на практично нормирање, потиче са почетка 20. вијека, те да од тада до данас није створена нити једна нова теорија која би дала неки нови поглед на институт правне одговорности државе.

Objavljeno
2022-08-16
Sekcija
Articles