NE BIS IN IDEM У КАЗНЕНИМ ПОСТУПЦИМА - ПРИКАЗ КЊИГЕ

  • ##olivera## ##sevogrebenar## Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Apstrakt

Средином 2021. године у издању Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, светлост дана угледала је монографија под називом „Ne bis in idem у казненим поступцима“ ауторке др Милијане Буха. Уколико бисмо у овом тренутку морали да одредимо неколико (кривично) правних начела који су у највећем фокусу како стручне, тако и научне јавности, онда би једно од њих засигурно било начело ne bis in idem. Не само да је ово питање актуелно у домаћем правном систему, већ је оно врло актуелно и упоредном праву и у пракси Европског суда за људска права. Управо су ставови овог суда још једном „подсетили“ научну и стручну јавност на комплексност одговора на питања која прoизлазе из овог начела. Баш због чињенице да је примена начела ne bis in idem у различитим аспектима у фокусу како научне, тако и стручне јавности, ова монографија представља важно штиво.

Objavljeno
2022-08-16
Sekcija
Prikazi