А EКСКЛУЗИОНИ ОБЛИЦИ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДОМИНАНТНОГ ПОЛОЖАЈА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

  • Natasa Gavric Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske, Jedinica za medjunarodnu saradnju i evropske integracije
Ključne reči: злоупотреба доминантног положаја на тржишту, ексклузиони облици злоупотребе, Европска унија.

Apstrakt

Право конкуренције представља скуп правила и механизама које примјењују институције којима се обезбјеђује заштита конкуренције на тржишту, односно заштита (превентивна и накнадна) учесника на тржишту и потрошача, што и јесте крајњи циљ ових правила. Имплементацијом политике конкуренције унапређује се економска ефикасност и постижу најбољи резултати у употреби ресурса, што цјелокупно гледано позитивно утиче на привредни раст и развој. Као један од облика заштите конкуренције издваја се забрана злоупотребе доминантног положаја на тржишту. Понашање које се може сматрати злоупотребом доминантног положаја може бити категоризовано на различите начине, али традиционална и битна подјела је везана за његове ефекте. У овом раду биће обрађени ексклузиони облици злоупотребе доминантног положаја праву конкуренције у Европској унији, тј. биће представљени начини на основу којих се утврђују облици злоупотребе и мјере за њихово спречавање односно елиминисање.

Objavljeno
2022-08-16
Sekcija
Articles