Inheritance rights of woman in Bosnia and Herzegovina

  • ##8mirka6## Associate Professor Faculty of Law University of Banja Luka

Apstrakt

U radu se nastoji ispitati koliko i kako žene, odnosno supruge i kćerke u Bosni i Hercegovini nasljeđuju imovinu. Raskorak između normativno odredjenog udjela u nasljeđivanju i faktičkog, ostvarenog nakon sprovedenog ostavinskog postupka, otvara ozbiljno pitanje: zašto žene Bosne i Hercegovine odbijaju imovinu koju im zakon dodjeljuje? Ova zagonetka će se rasvjetliti sagledavanjem razvoja ženskih nasljednih prava i kulturoloških faktora koji su uticali na njihov razvoj.

Objavljeno
2022-08-16
Sekcija
Izvorni naučni članci